06 - 22818029 info@rimo.nl

INFRAROOD VERWARMINGS PANELEN

Wat is het en wat doet het:

Infrarood verwarming is de verwarming van de toekomst. Uw huis, bedrijfspand of dierenverblijf verwarmen door middel van een gaskachel ( CV ) die door het verbranden van gas, warm water creëert wat verspreid wordt over de radiatoren om zo de omgeving te verhitten is niet meer van deze tijd. Daarbij wil de regering dat we op termijn van het gas afgaan en maakt zij momenteel het gas in stappen al veel duurder. 

Ook blijft de regering dringt er op aan de CO2 uitstoot terug te dringen, welke vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Hierdoor zal men zich in de toekomst richten op energieproducten als groene of duurzame stroom. Dit zijn tevens de bronnen van energie die in de toekomst steeds meer gestimuleerd zullen gaan worden door de overheid.Dit zou voor U een reden kunnen zijn om U verder te oriënteren op het gebied van infrarood verwarming bijvoorbeeld, maar niet noodzakelijk,  eventueel in combinatie met zonnepanelen. 

 

Infrarood panelen zijn in verschillende groepen in te delen

  • De lage capaciteit panelen. In de badkamer, studeerkamer, werkkamer of dierenverblijf werken we uitsluitend met lage capaciteitspanelen.
  • De hoge capaciteit panelen : De hoge panelen zijn voor hoge industriële gebouwen in te zetten.
  • Zichtbare straling :  Zichtbare, korte golf, straling ( rode gloed ) komen we in de natuur niet tegen maar kennen we wel als warmtelampen.
  • Onzichtbare straling : Wij werken met de onzichtbare, lange golf, straling. U ziet dus behalve het paneel helemaal niets.