06 - 22818029 info@rimo.nl

Privacyverklaring 23 mei 2018

Uw privacy is voor Rimo van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In onze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Rimo doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van U bijhouden, neem dan contact op met Rimo.

Leveren van goederen
Wanneer u bij ons goederen bestelt dan bewaren wij Uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres.
Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en worden niet met derden gedeeld voor welk doel dan ook.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank.
Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres.
Dit doen wij op basis van uw toestemming.
Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Rimo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data en versleutelde communicatie. Personen die namens Rimo toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer er wijzigingen zijn in onze werkwijze, dan moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven, en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van U gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

Mocht u op geen enkele manier in ons klantenbestand vernoemd willen worden volstaat een mail naar info@rimo.nl en wij zullen al uw gegevens verwijderen voor zover de belastingdienst dit toelaat.

Contactgegevens
Rimo
Zonnewijzer 28
3962 HT
info@rimo.nl
www.rimo.nl
Telefoonnummer 06-22818029