06 - 22818029 info@rimo.nl

UV straling en vitamine D3 ( UV = Ultraviolet, ook wel black-light genoemd

Natuurlijk zonlicht bevat het onzichtbare UVA en UVB en UVC. UVC kan niet door dampkring komen. Het UV wat ons bereikt is voor 98,7% UVA en 1,3% UVB. In de huid wekt ultraviolette straling de productie van vitamine D3 op. Vitamine D zorgt voor de opname van calcium in ons lichaam.

Calcium zorgt voor sterke botten, sterke veerpennen en voor eieren met een harde schaal.
Kunstmatige toedienen van vitamine D helpt vaak maar ten dele omdat licht er weer voor moet zorgen dat vitamine D in het bloed wordt opgenomen.

True-Light® zorgt voor een gezonde dosis UV staling zonder gevaar voor overbelichting..

UVA is de ultraviolette straling met een golflengte tussen ca. 315 en 400 nm ( NanoMeter ) Onder invloed van UVA maakt ons lichaam pigment aan en worden we bruin.

UVB heeft een golflengte tussen 280 en 315 nm. UVB zet zuurstof om in ozon en herstelt zo langzaam de ozonlaag, veroorzaakt ook verbranden en bruin worden en gaat niet door gewoon glas maar wel door kwartsglas.

UVC heeft een golflengte tussen 100 en 280 nm maar deze dodelijke Uv-straling wordt volledig door de atmosfeer tegengehouden. Zet zuurstof om in ozon en herstelt zo langzaam de ozonlaag.

Straling met een golflengte tussen 10 en 100 nm valt niet in het UV-spectrum, maar behoort tot de zogenoemde zachte röntgenstraling.

Een hoge dosis UV is schadelijk dat is alom bekend, helaas is minder bekend dat UV in een beperkte dosis een helende werking heeft voor het lichaam.